Oralna hirurgija

Savremena stomatologija odgovarajućim hiruškim postupcima i primenom lokalne anestezije, omogućava bezbolne oralno-hiruške intervencije sa minimalnom traumom okolnih tkiva i retkim postoperativnim komplikacijama.

U našoj ordinaciji možete obaviti sve oralno hirurške intervencije:

  • Vađenje zuba (nekomplikovano, komplikovano i vađenje impaktiranih umnjaka)
  • Apikotomije ( uklanjanje vrha korena zuba sa patološkim procesom, kada nije moguće konzervativno zbrinuti zub)
  • Augmentacija kosti (dodavanje veštačke kosti tamo gde nedostaje kako bi se stvorili uslovi za ugradnju implantata)
  • Sinus lift (podizanje sinusa sa ciljem ugradnje implantata)

Koristimo najsavremenije augmentacione materijale svetskog lidera u domenu regenerativne stomatologije – Geistlich Bio-Oss, Bio-Oss Collagen, Bio-Gide…